Effektiviser en af de vigtigste arbejdsprocesser i din virksomhed

Effektiviser en af de vigtigste arbejdsprocesser i din virksomhed

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er mange processer i ethvert arbejde, der kan effektiviseres yderligere. Ofte er det nemlig en tendens, at virksomheder har gjort det på én bestemt måde i meget lang tid, og fordi det har virket indtil nu, og det faktisk også stadig virker, så er der ikke blevet lavet om på det. Det kan være godt, idet der så ikke sker en masse ændringer, som de robuste medarbejdere skal affinde sig med, og de kan derfor fortsætte deres hverdag som altid, men det kan også have nogle konsekvenser blandt andet, når det kommer til effektiviteten.

Derfor bør de manuelle processer skiftes ud til de tekniske alternativer

Det er især noget, der kommer til udtryk med en af de aboslut vigtigste processer, som gennemføres på rigtig mange arbejdspladser i dag. Og her er der tale om den daglige tidsregistrering. Det er nemlig den, der sørger for, at alle medarbejdere får udbetalt den rette løn blandt andet, når det kommer til udlæg, kørsel og ferie, men det er også den, der skaber et overblik over hvor meget kapacitet, der er til rådighed, og på hvilke områder der bliver brugt meget tid. På den måde kan tidsregistrering givet et godt overblik over de processer, som der kan optimeres på, og dem som der bare kører som smurt.

Sørg for at det er både let og overskueligt at komme gennem dagens tidsregistrering

Dog er der stadig rigtig mange virksomheder, der benytter sig af den manuelle form for tidsregistrering. Det betyder, at det er forskellige former for fysiske papirer, der udfyldes med en kuglepen, der hver dag bliver indleveret på arbejdspladsen efter en endt arbejdsdag. Herefter skal en anden medarbejder tage over og indtaste de forskellige oplysninger i et gammelt system, der så sørger for at regne de forskellige tal ud. Det synes meget tidskrævende, utrolig uoverskueligt, og der hersker også en stor fejlmargin – det er jo menneskeligt at fejle. Desværre er det noget, der kan føre til endnu flere tidskrævende processer, når der skal rettes op på de fejl, og på den måde spildes der rigtig mange ressourcer på noget arbejde, der kunne effektiviseres markant.

Find et teknisk program til tidsregistrering der sørger for at alle ressourcer bruges effektivt

Og det er netop derfor, at du bør vende dit blik mod de mange gode muligheder, der byder sig for at effektivisere tidsregistreringen på din arbejdsplads. I dag er det nemlig muligt at tage det manuelle aspekt fra og i stedet gøre det hele elektroniks blandt andet via en app, som hver enkelt medarbejder kan bære rundt med sig. På denne logges der ind, de forskellige oplysninger indtastes, og du kan altid holde et overblik over, hvad der foregår. Det giver også dig gode muligheder for blandt andet flådestyring, hvilket tidligere måske har syntes som værende et overvældende job at nå igennem på daglig basis. Er det noget, som du synes, der lyder som en god ide? Så tag et kig online på dine muligheder for en let og hurtig tilgang til tidsregistrering.

admin