Kurser i Power BI

Kurser i Power BI

Med et kursus i Power BI får du viden indenfor flere forskellige værktøjer som bruges til forbedring af rapportering og dataanalyser. Det er med disse værktøjer muligt at åbne filer med forskellige datakilder. Du kan også forbedre dine data og tilrette dem efterfølgende. Hvis du ønsker at dele dine rapporter, kan dette gøres både lokalt, online og via diverse mobile enheder. Det er muligt at sørge for understøttelse af firmaets beslutninger igennem alle processer. Det kan være beslutninger på operationelt niveau til beslutninger om ledelsesinformation.

 

Hvad kan du bruge kurserne til?

Der er 7 kurser i Power BI hvoraf det ene er et seminar og der er også en workshop.

 

Seminaret er et halvdags arrangement hvor der ikke er nogen tilknyttede opgaver. Der vil være foredrag fra en konsulent. Der er her større fokus på det overordnede overblik og på den måde varierer det fra kurserne. Seminaret er delt i to dele med mulighed for at stille spørgsmål efter hver del. Under den første del ses der på processen ved opbygningen af en datamodel. Du vil få et indblik i værktøjet Power Query og blive introduceret til fordelene ved at anvende Power BI. I den andel session får du indblik i mulighederne for rapportering og Dashboards med Power BI. Derefter forklares hvilke fordele der er ved anvendelse af powerbi.com.

I kurset ”Design af rapporter med Power BI” ses der på hvordan du med Power BI kan oprette gode brugervenlige rapporter. Du lærer også anvendelse af datamodeller. Du vil efter kurset også kunne dele rapporter og Dashboards.

 

Kurset ”Analyser og visualiser data med Power BI” er et tredages forløb hvor du efterfølgende kan danne measures og kolonner med DAX. Du vil også i dette kursus lære oprette interaktive rapporter. Du vil desuden få viden omkring konfigurering af automatisk opdatering for dine oprettede data.

 

I workshoppen får du gratis mulighed for at lære hvordan du implementerer Power BI i dit firma. Der vil være en gennemgang af forskellige datagrundlag som tager afsæt i dit firmas data. Du vil også få en intro til rapportering i forhold til kuber. I vil få mulighed for at visualisere de data i har. Og til sidst ses på opsætningsmuligheder i forhold til sikkerhed.

 

”Power BI User Specialist” er på 7 dage og lærer dig at anvende Star Scheme Model. Ud over det vil du kunne redigere de hentede data før importen til selve datamodellen. Du vil lære at designe rapporter og oprette beregninger.

 

Ud over de beskrevne kurser er der et engelsk kursus og et kursus i ”MOC 20778:Analysing Data with Power BI”.

 

Hvilke muligheder giver det efterfølgende?

Kurserne i Power BI bliver afholdt i lyse lokaler i midten af København. Du kan finde informationer her https://www.4d.dk/kurser/business-intelligence/power-bi. Der er 13 lokaler som alle indeholder nyt AV-udstyr. Ud over dette er der loungeområder som sætter en god stemning til en afstressende pause. I pausen kan du også gå en tur ud på en af de store terrasser som er tilknyttet området. Under disse kurser vil du møde kvalificerede professionelle instruktører som vil sørge for du får mest muligt ud af det.

 

admin